Ferdig dimensjonert trykkinfiltrasjonsanlegg

Anlegget er ferdig dimensjonert I henhold til VA Miljøblad nr. 59

Dimensjonerte pakkeløsninger består av:

  • Slamavskiller med integrert støtenhet, evt ekstern støtbelaster
  • Infiltrasjonspakke (Helsveiset manifold i PE, klargjorte infiltrasjonsrør og sammenstillingspakke)

Pris på forespørsel