Vi skreddersyr dine prosjekter uten at det er fordyrende! 

Et av AdvisorWest sine kjerneområder er tegnetjenester til private og proffkunder. Vi har spesialisert oss på tegnetjenester til småhusbebyggelse. Det vil si at vi leverer nødvendige tegninger til byggesøknader

Typiske Tegnetjenester AdvisorWest leverer

Hus – Hytte – Garasje – Naust – Boder – Tilbygg – Påbygg – Forstøtningsmur – Situasjonsplan – Avkjørselsplan – Utomhusplan – Naboprofil – Terrengprofiler – 3D-presentasjon – Byggemeldingstegning – Digitalisering