Vakuumtoaletter for hytter og hus

Folk tilbringer mer og mer tid på hytta, og mange ønsker seg det samme nivået på sanitærkomfort som de er vant til hjemmefra. Vanskelig å få til? Neida. Selv om hytten din ligger langt ute i ødemarka har Jets™ systemer som gjør det mulig.

For enkelthytter

I små hytteanlegg med 1 til 4 toaletter styrer våre Vacuum On Demand (VOD™) systemer pumpen slik at den bare kjøres når toalettet spyles ned. Disse systemene er tilgjengelige for bruk med batteridrift, slik at innlagt strøm ikke er nødvendig.

For hytteområder

For hytteområder der to eller flere hytter vil installere et felles system, sikrer vår Constant Vacuum System (CVS™) løsning kontinuerlig vakuum i rørsystemet til alle hyttene. Resultatet er høy driftssikkerhet uansett hvor mange hytter som kobles til.

Kloakkhåndtering

Jets™ tilbyr en rekke alternativer for håndtering av kloakk for hytteeiere, og har løsninger som gjør at nesten alle kan installere hyttetoalett uten å komme i konflikt med kommunale forskrifter og regelverk.

Ønsker du mer informasjon?

Skal du bygge, eller oppgradere? Ta kontakt for en prat om løsningene vi tilbyr

Ta kontakt