Biovac FD5N PEH

Minirenseanlegg for nedgraving. Dimensjonert for 1 hus eller hytte.