Haco gråvannsanlegg

 

Gråvannsanlegg som er bygget på denne måten er en svært fleksibel løsning. Du kan plassere slamavskilleren der det er lett for kommunen å slamtømme og «gjemme unna» prosesstanken hvor du ønsker på tomten. Ingen stygge grøfter og du trenger aldri grave fordi grøftene er gamle

Vi har løsninger for alle krav og alle behov.

 
 

PRODUKTFORDELER

• Slamavskiller tømmes av slamsugebil

• Slamavskiller og biofilter dimensjonert ihht VA-miljøblad

• Stort kammer for lufting og prøvetaking

• Spredesystem med dyser for effektiv fordeling i biofilter

• Ikke behov for ekstra pumpekum

• Anlegg for høystandardhytter

• Fellesanlegg for opptil 5 hytter

HVORFOR VELGE HACO RENSELØSNING

• Ledende innen naturbasert renseteknologi

• Anlegg med lang driftstid

• Faglig tyngde fra forskningsmiljø

• Norsk teknologi og rensing ihht VA-miljøblad

• Enkel teknologi forenkler drift/ vedlikehold

• Levert anlegg i over 70 kommuner

• Eget serviceapparat.