Vår forretningsidé

AdvisorWest ønsker å bidra til å forenkle og effektivisere byggesaksprosessen for våre kunder. Dette gjør vi gjennom å jobbe tett opp mot kundene, for å få en best mulig forståelse av ønsker og behov i hver enkelt sak vi jobber med. 

I tillegg til å levere gode løsninger, ønsker vi også å være en støttespiller for våre proffkunder. I samarbeid med den enkelte kunde finner vi gode løsninger som også samtidig tilfredsstiller myndighetenes krav. Dette gjør vi ved hjelp av moderne hjelpemidler, kompetanse og inngående kunnskap i alt vi gjør.

Vi kan bistå gjennom alle deler av et prosjekt, fra idéstadiet og til ferdigstillelse. Ofte vil dette gi deg som kunde økonomisk og tidsmessig gevinst. Siden planlegging og gjennomføring av et prosjekt, stort eller lite kan bli en kostbar og tidkrevende prosess der plan- og bygningsloven spiller en viktig rolle.

Avklaring av myndighetskrav og regelverk i en tidlig fase, kan derfor ha stor verdi for deg som kunde. Og forsinkelser eller fordyrende omprosjektering kan unngås om du tar kontakt med oss allerede på idéstadiet av et prosjekt. Send en e-post med noen ord om hva du planlegger, så tar vi kontakt med deg!

Våre medarbeidere

Andreas
Daglig leder / Eier

Over 20 års ledererfaring med lang fartstid innen tekniske fag.
Administrativ leder som jobber mot nye prosjekter og muligheter i markedet.
Innehar flere styreverv og er engasjert i flere frivillige organisasjoner.

Gunnar Breivik
Byggmester / Prosjektleder

Har over 30 års erfaring innen byggfag, er også byggmester. Gunnar jobber som prosjektleder både inne på kontor og ute på prosjekter.

Stein-Harald
Prosjektleder / Fagligleder / Partner

Over 25 års erfaring innen byggfag.
Arbeider som byggesaks- og kundeansvarlig.

Konrad
Teknisk tegner / Byggesaksbehandler

Over 5 års erfaring med ArchiCad, arbeider med
tegning, byggesøknader og prosjektoppfølging.
Produktsalg.

Tilbakemeldinger fra våre kunder

Søknadsprosessen gikk smertefritt ved hjelp av AdvisorWest. God oppfølging underveis og løsningorienterte mennesker. Kan anbefales!

Adrian Cristoffersen

Det er en grunn for at fagfolk er fagfolk! Utmerket service og hjelp i en byråkratisk jungel. Man merker fort at det er løsningsorienterte personer man har med å gjøre. Takk for all hjelp, Andreas.

Stig Bale Aagesen

Vi har fått hjelp med å tegne tilbygg, byggesøknad m mye mer.. anbefales på det sterkeste. Tar ansvar utover det som er avtalt på forhånd

Karl Anders Kleppestø

Andreas er skikkelig på hugget og følger opp saken hele veien og ser samtidig løsninger som huseier nødvendivis ikke er klar over. Kan trygt anbefale Advisor West

Jo-Inge Ludvigsen