Biovac slamsikring 1-3 hus

For effektiv tilbakeholdelse av slam og flytslam etter minirenseanlegg

Slamsikringskummen fordeler vannstrømmen over et stort areal som reduserer hastigheten på vannet. Dette gjør at slammet i det innkommende vannet sedimenteres effektivt, og man forhindrer slamflukt.

  • Stopper eventuell slamflukt og biologisk materie etter minirenseanlegg
  • Forlenger levetiden til etterfølgende utslippsgrøfter
  • Mulighet for enkel prøvetaking etter minirenseanlegg
  • Meget tømmevennlig design

Pris på forespørsel