Vi kan hjelpe dere!

Et av AdvisorWest sine kjerneområder er rådgivningstjenester til private og proffkunder. Som å bistå med planlegging av byggesaker, der vårt mål er å få til en mest mulig smidig byggesak for deg som kunde. Og en best mulig tilrettelagt byggesak for kommunen, som igjen gir en raskere saksgang. Vårt kontor ligger på Askøy, 20 minutters kjøretur fra Bergen sentrum. Flesteparten av våre kunder er fra Bergen, Askøy, Fjell, Os og Lindås. Men vi har oppdrag over hele landet.

Vi sitter med et unikt team, med mange års bred erfaring innen rådgivning. Siden alle fagområder sitter vegg i vegg på kontoret, er vi vant til raskt å finne gode løsninger. Som fungerer, både for deg som kunde og som samtidig følger alle krav og regler.

Hva er søknadspliktig?

For å få tillatelse til å bygge må man utforme og sende inn en byggesøknad til kommunen. Hvordan byggesøknaden skal utformes, og hvilke vedlegg som skal legges ved søknaden, avhenger av hva som skal bygges. Hvem som kan sende inn søknaden, avgjøres også etter hva det søkes om.

I følge Plan- og bygningsloven er følgende tiltak søknadspliktige:

  • Nybygg, tilbygg, påbygg, underbygg, konstruksjon eller anlegg
  • Vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av bygning, konstruksjon eller anlegg
  • Fasadeendring
  • Bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring
  • Riving av bygning, konstruksjon eller anlegg

 

Salg, Servering og Skjenkebevilling

Vi sørger også for søknader for salg, servering og skjenkeløyve. Mange av våre proffkunder i hotell og restaurantbransjen vil gjerne ha en partner som sørger for at alt av planer og løyver opp mot det offentlige blir ivaretatt. At vi kan tilby denne kompetansen til kundene våre, gjør at de kan konsentrere seg om andre ting.

Anbudshjelp

Uansett hvor stort oppdraget er, kan vi være være behjelpelig med anbudshjelp. Slik at du kan være sikker på å få dyktige entreprenører til å ta oppdraget, til riktig pris.

Typiske rådgivningstjenester AdvisorWest leverer:

– Rådgiving ved byggesøknad
– Ansvarlig søker
– Anbudshjelp
– Tinglysninger
– Servering og skjenkesøknad
– Søknad sentralgodkjenning
– Skriving av merknader
– Respons på avslag fra kommune
– Pålegg fra kommune
– Deltagelse hos kommune
– Befaringer
– Anbefalinger
– Bruksendringer
– Radon

Vi har også svært gode samarbeidspartnere som leverer:

– Grunnarbeid
– Betongarbeid
– Tømrerarbeid
– Murerarbeid
– Elektrikerarbeid
– Rørleggerarbeid