Gå for markedsslederen og Norsk kvalitet!

Cinderella toalettsystem er markedsledende i Europa og produseres i Norge. Vi har mer enn 45 000 kunder i Norden. Våre toaletter er kvalitetsprodukter med høy driftssikkerhet og fungerer under alle forhold. De krever lite plass, og er veldig enkle å montere, noe som er kostnadsbesparende og påvirker totalsummen på installasjonen.

 • Ingen vann eller avløpstilkoblinger
 • Ikke avhengig av innlagt strøm
 • Barnesikker
 • Krever lite plass
 • Enkel installasjon
 • Ingen avfallshåndtering, kun minimalt med aske som må tømmes
 • Ingen tilførsel av bark, kjemikaler etc
 • Ingen flueproblematikk

Cinderella Classic

Cinderella Comfort

Cinderella Gas

Cinderella Motion

Om du velger Cinderella forbrenningstoalett som ditt hyttetoalett er det fint å vite at det er miljøvennlig. Asken er helt bakteriefri og inneholder næringssalter med kalium og fosfor. Cinderella forurenser ikke det ytre miljø og trenger derfor ingen godkjenning for installasjon i sårbare områder. Norsk Energi har gjennomført en test av Cinderella og konkludert med lavt utslipp.

Hva er et forbrenningstoalett?

Forbrenningstoalett er et toalett der avfallsproduktene urin og ekskrementer forbrennes ved høy temperatur til minimal askemengde, ca. 1 tekopp for 4 personer ved 1ukes bruk.

Forbrenningen av avfallet skjer i et lukket forbrenningskammer, og avgassene fra forbrenningen føres ut via et eget avtrekksrør.

Forbrenningstoaletter er en total avfallsløsning, dvs. at den kvitter seg med ALT avfallet. Det transporteres ikke videre, slik andre toalettsystemer krever. Løsningen er luktfri og hygienisk.

Forbrenningstoaletter er et populært toalettalternativ for norske hytteeiere siden en slik løsning verken krever innlagt vann eller kostbar avløpsløsning. Vi har forskjellige typer forbrenningstoalett med både strøm og gass som energikilder.

      Hvorfor Cinderella?

 • Cinderella har innebygd programvare som tilpasser og optimaliserer forbrenningen i forhold til mengden avfall, noe som gir god energiutnyttelse.
 • Cinderella leveres med informasjonsdisplay på driftsmeldinger (Comfort)
 • Cinderella har større kapasitet enn andre forbrenningstoalett og er det eneste av sitt slag som gir beskjed når det er på tide å tømme askeskuffen.
 • Cinderella er det eneste forbrenningstolattet som er barnesikkert og godkjent av NEMKO og det er umulig å få adgang til brennkammer under bruk.
 • Cinderella er et lekkert toalett og har høy finishgrad, og tar seg godt ut på alle bad og toalettrom.
 • Cinderella er best i test, utført av testfakta i Sverige