Vår forretningsidé

AdvisorWest ønsker å bidra til å forenkle og effektivisere byggesaksprosessen for våre kunder. Dette gjør vi blant annet gjennom å jobbe tett opp mot kundene for å få en best mulig forståelse av ønsker og behov i hver enkelt sak vi jobber med. I tillegg til å levere gode løsninger, ønsker vi også å være en støttespiller for våre proffkunder. I samarbeid med den enkelte kunde finner vi gode løsninger som også samtidig tilfredsstiller myndighetenes krav. Dette gjør vi ved hjelp av moderne hjelpemidler, kompetanse og inngående kunnskap i alt vi gjør.